INSCRIPCIO A UN CURS

Acad

DADES DEL CURS:

DADES DE L’EMPRESA:

DADES PARTICIPANT:

Sexe (home / dona)

HomeDona

(*) Veure dades al peu

Area funcional (AD / PR / C / MN)

ADPRCMN

Categoria Professional (DI / MI / TE / TC / TNC)

DIMITETCTNC


(*): Indicat a la nòmina del treballador/a

Area Funcional:
AD: Administració
PR: Producció
C: Comercial
Mn: Manteniment

Categoria Professional:
DI: Director
MI: Comandament Intermig
TE: Tècnic
TC:Treballador qualificat
TNC: Treballador no qualificat

CERQUES PLACES?

Formulari d'informació

T'informem sense compromís

Accepto les condicions d’ús i la política de protecció de dades.