29/10/2018 – Reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

El Govern ha aprovat la reestructuració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Us en copiem el text del mateix Departament per tal que en tingueu tota la informació:

Es crea la Direcció General de Serveis Socials

Amb aquesta reestructuració també es produeixen canvis a la Secretaria d’Afers Socials i Famílies, a la qual s’incorpora la nova Direcció General de Serveis Socials. L’objectiu és anar adaptant progressivament l’estructura departamental per facilitar la transitorietat cap a la creació de la futura Agència Catalana de Protecció Social. A aquesta Direcció General li corresponen les funcions següents:

a) Promoure l’estudi i el disseny d’eines de planificació estratègica, programació i avaluació del sistema de serveis socials, a través dels òrgans competents del Departament.

b) Impulsar i implementar les polítiques necessàries per prevenir, atendre i promoure la inserció social en les situacions d’exclusió social, en coordinació amb les diferents unitats del Departament, administracions i les entitats d’iniciativa social en tot el territori de Catalunya.

c) Impulsar l’elaboració d’instruments i estudis que permetin desenvolupar i implementar polítiques dels àmbits propis de la Secretaria d’Afers Socials i Famílies, a través dels òrgans competents del Departament.

d) Planificar i coordinar informes, estudis i estadístiques en les matèries pròpies de la Secretaria d’Afers Socials i Famílies.

e) Promoure l’avaluació de les necessitats d’atenció dels col·lectius vulnerables, amb dificultats especials, així com dels models d’atenció actuals per vetllar per la seva correcta adequació.

f) Impulsar l’avaluació de la implementació de la programació territorial dels recursos d’atenció social bàsica i especialitzada a Catalunya.

g) Impulsar l’elaboració, el manteniment i l’actualització de la Cartera de serveis socials juntament amb les unitats del Departament.

h) Impulsar la col·laboració amb altres departaments de la Generalitat de Catalunya per tal de garantir el contínuum assistencial de les persones usuàries de serveis socials.

i) Participar en el disseny, el desplegament, la coordinació, l’accés  i el seguiment del sistema d’informació en l’àmbit dels serveis socials entre les unitats del Departament, les administracions públiques, i entre aquestes i el sector privat, a través dels òrgans competents del Departament.

Per exercir aquestes funcions la Direcció General de Serveis Socials incorporarà la Sub-direcció General d’Anàlisi i Programació, que anteriorment depenia de la Direcció General de Protecció Social.

CERQUES PLACES?

Formulari d'informació

T'informem sense compromís

Accepto les condicions d’ús i la política de protecció de dades.