29/05/2019 – Missatge del Director General de Protecció Social

Us remetem missatge del sr. Joan Ramon Ruiz i Nogueras, Director General de Protecció Social.
Aprofitem per fer-vos saber que ja tenim hora de visita amb la nova Subdirectora General per tal de presentar la nostra col·laboració així com intercanviar inquietuds del sector.

 

Benvolgudes i benvolguts,

 

Vull fer-vos avinent que s’ha produït un relleu al capdavant de la Subdirecció General de Gestió de Recursos d’aquesta Direcció General, consistent en el cessament en el càrrec de Subdirector General del senyor Rafel Arderiu i Monnà i el nomenament com a nova Subdirectora General de Gestió de Recursos de la senyora Helena Miralles i Castelló, fins ara Cap del Servei de Recursos Propis de la mateixa Subdirecció General.

 

Amb aquest relleu volem garantir la continuïtat en la línia d’actuació que fins ara ha portat aquesta unitat sota la responsabilitat del senyor Arderiu, que la nova Subdirectora coneix abastament, i no cal dir que tant ella mateixa com a responsable de la unitat, com jo mateix des de la responsabilitat de la direcció general restem com sempre a la vostra disposició  per tot a allò que us sigui convenient, cercant sempre la millora constant de la gestió dels recursos destinats a la prestació de serveis dels àmbits de la dependència i de la discapacitat, de la que aquesta direcció general n’és competent.

 

Us agrairem, doncs, que feu arribar aquest comunicat a coneixement de les entitats adherides a les vostres respectives federacions.

 

Finalment, aquestes són les dades de contacte de la nova subdirectora:

 

Helena Miralles Castelló
Subdirectora General de Gestió de Recursos
Direcció General de Protecció Social
Passeig del Taulat, 266-270 l 08019 Barcelona Telèfon 93 882 27 32
sggr.tsf@gencat.cat

 

Cordialment,

 

 

 

 

Joan Ramon Ruiz i Nogueras
Director General de Protecció Social
Passeig Taulat, 266-270 l 08019-Barcelona Tel.93 483 10 65
l treballiaferssocials.gencat.cat

CERQUES PLACES?

Formulari d'informació

T'informem sense compromís

Accepto les condicions d’ús i la política de protecció de dades.