25/07/2019 – Nou procediment Acredita’t. Setembre 2019

Com segurament ja sabeu, la Generalitat de Catalunya ha convocat un nou procediment d’avaluació i acreditació de les competències professionals.
 

Per l’àmbit de dependència i teleassistència hi ha 42 places destinades a l’atenció a persones dependents en institucions socials, en el seu domicili o mitjançant teleassistència.

 
Preinscripció i calendari
 
Les persones interessades han d’emplenar telemàticament la sol·licitud de preinscripció (del 5 al 19 de setembre de 2019).

En formalitzar la preinscripció, els candidats obtenen el seu codi de sol·licitud. Aquest codi permet identificar-se per fer les consultes oportunes.

La falsedat en les dades aportades, o la manca de presentació de la documentació, comporta la pèrdua dels drets a participar en aquesta convocatòria
 
Calendari:
 

  • Termini de presentació de la sol·licitud de preinscripció: del 5 al 19 de setembre de 2019
  • Termini de presentació de la documentació justificativa al centre seleccionat: del 5 al 25 de setembre de 2019. Aquesta documentació ha de lliurar-se presencialment al centre demanat en primera opció o, excepcionalment, avançar-la un cop escanejada, mitjançant correu electrònic a l’adreça indicada a l’apartat Instituts i nombre de places. La documentació original s’ha de presentar obligatòriament el primer cop que es vagi a l’institut, per fer-ne la verificació. La falsedat en les dades aportades comportarà la pèrdua del dret a participar en aquesta convocatòria.
  • Publicació dels resultats provisionals d’admesos, en llista d’espera, i exclosos de la preinscripció: el 2 d’octubre al web de cada centre
  • Termini de reclamacions: tres dies hàbils, a partir de l’endemà de la publicació del resultat provisional de la preinscripció
  • Publicació dels resultats definitius d’admesos, en llista d’espera, i exclosos de la preinscripció: cada centre publica el resultat al seu web

Es pot triar, per ordre de preferència, entre els centres previstos per a l’àmbit:

Barcelona
Institut Salvador Seguí (places inicials: 32)
C. de Santander, 7-9
08020 Barcelona
Telèfon: 933 142 041 – fax: 933 142 890
Adreça electrònica: acreditat@salvadorsegui.net

Salt
Institut Vallvera (places inicials: 10)
Ptge. de Coma Cros, 14
17190 Salt 
Telèfon: 972 231 919
Adreça electrònica: acreditat@iesvallvera.cat

Recordeu que, quan sigui possible, les persones sense qualificació professional, però amb experiència laboral podran sol·licitar una habilitació, que en funció de les seves circumstàncies personals, podrà ser excepcional o provisional. Per més informació, consulteu la pàgina personal auxiliar d’atenció a la dependència.

CERQUES PLACES?

Formulari d'informació

T'informem sense compromís

Accepto les condicions d’ús i la política de protecció de dades.