23/10/2019 – El Fons per a l’Atenció a la Dependència obre la seva convocatòria amb una dotació de 79 milions

Des d’avui a les 14:00 hores i fins el 31 de gener de 2020 s’obre la convocatòria del Fons de Suport per a la Promoció i Desenvolupament d’Infraestructures i Serveis del Sistema d’Autonomia i Atenció a la Dependència i dels Serveis Socials (FONDO SAADSS), gestionat per SEPIDES.

Són potencials beneficiaris del Fons les entitats del tercer sector d’acció social, empreses d’economia social i qualsevol altres entitats i empreses que promocionin i desenvolupin infraestructures i serveis del Sistema d’Autonomia i Atenció a la Dependència i / o Serveis Socials, que a partir d’ avui poden presentar els esmentats projectes que necessitin finançament amb càrrec al Fons SAADSS, dotat amb 79 milions d’euros.

Seran finançables els projectes d’infraestructures i/o serveis del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència i dels Serveis Socials:

  • Projectes de creació, ampliació i/o adaptació d’infraestructures relacionats amb el desenvolupament i implantació del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència (centres residencials, centres de dia, atenció al domicili, teleassistència, servei d’assistència personal i servei de promoció de l’autonomia personal, accessibilitat i noves tecnologies aplicades a l’autonomia personal ia l’atenció a la dependència).
  • Projectes de creació, ampliació i/o adaptació d’infraestructures relacionats amb la prestació de serveis socials.
  • Serveis en l’àmbit del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència (serveis SAAD), que promocionin i desenvolupin el sector.
  • Serveis socials concertats amb les administracions públiques o prestats directament per les organitzacions de caràcter social sempre que ampliïn, complementin o intensifiquin els de les administracions públiques, que promocionin i desenvolupin el sector.

Les línies de finançament seran préstecs ordinaris i préstecs participatius.

El finançament a concedir pel Fons es situarà en els llindars d’un import mínim de 500.000 euros i un màxim de 4.000.000 d’euros per projecte d’inversió i / o finançament d’increments de facturació vinculats a la prestació de serveis SAAD o a Serveis Socials.

Els interessats poden trobar tota la informació necessària per presentar les seves projectes a la web:
http://fondependencia.sepides.es/fondos/convocatoria-2019

CERQUES PLACES?

Formulari d'informació

T'informem sense compromís

Accepto les condicions d’ús i la política de protecció de dades.