12/04/2019 – Reunió amb la ministra de Sanitat, Consum i Benestar Social

 

LA FED (FEDERACIÓ EMPRESARIAL DE LA DEPENDÈNCIA) ES REUNEIX AMB LA MINISTRA DE SANITAT, CONSUM I BENESTAR SOCIAL, la Sra. Mª Luisa Carcedo.

Madrid 11/4/2019.- Una representació de la FED encapçalada pel seu president el Sr. Ignacio Fernández-Cid va plantejar davant la ministra les principals reivindicacions del sector.

El passat dia 9 d’abril, el president d’ACAD, el sr. Joan Gràcia, juntament amb altres representants de la FED, principal patronal del sector de la Dependència, es va reunir en el carrer Ferraz, seu del PSOE, amb la Ministra de Sanitat ministra de Sanitat, Consum i Benestar Social, per expressar-li els principals problemes del sector i els reptes als quals s’enfronta, que exigeixen determinats canvis legislatius i polítiques decidides d’impuls al sector.

Després de ressaltar la important col·laboració pública  privada, que ha permès un important desenvolupament del sector de la dependència, que atén actualment i diàriament a més de milió i mig de persones dependents i dota d’ocupació més de 240.000 professionals, amb una inversió privada en infraestructures que supera els 17.000 milions d’euros, són necessaris canvis legislatius i polítiques pressupostàries que puguin donar servei a les més de 250.000 persones que estan en llista d’espera.

La ministra va coincidir amb la FED en l’important desenvolupament del sector de la dependència i la seva contribució al sector de la salut.

El Sr. Ignacio Fernández-Cid va expressar “la voluntat decidida del sector a col·laborar en millorar la salut i qualitat de vida dels ciutadans en situació de dependència, si bé cal no oblidar que una residència és un centre de serveis socials, i que ni la seva finalitat ni els seus recursos estan configurats per l’atenció sanitària”. Es va parlar també dels passos necessaris que s’han de dur a terme per impulsar una veritable coordinació sociosanitària.

Així mateix, es va posar sobre la taula la necessitat d’increments pressupostaris per atendre la llista d’espera i els preus de la plaça/dia, clarament insuficients pels serveis de qualitat que s’estan donant. Juntament amb això, l’IVA actual fixat en el 10% per les places privades ha de reduir-se al 4%, tal com s’aplica a les places públiques, ja que “no té sentit que un mateix servei es gravi amb tipus d’IVA diferents”, segons va afirmar Fernández-Cid.

També es va analitzar en la reunió, la necessitat de canvi de legislació que permeti revisar el mètode de càlcul del grau de dependència, sobretot en aquelles persones amb deteriorament mental. S’hauria de promulgar una legislació bàsica d’aplicació en tot el territori, que unifiqui els requisits tècnics i de personal mínims en cada centre, així com potenciar les figures professionals sense abusar de la del cuidador informal, sempre excepcional en la Llei, junt amb la llibertat d’elecció de centres, potenciant la Prestació Econòmica Vinculada al Servei.

Per últim, la ministra va manifestar el seu interès i coincidència en la majoria de les reivindicacions proposades, comprometent-se al seu estudi en profunditat, agraint i demanant continuar la col·laboració en assumptes comuns de salut que afecta tant a sanitat com a dependència.

CERQUES PLACES?

Formulari d'informació

T'informem sense compromís

Accepto les condicions d’ús i la política de protecció de dades.