11/01/2019 – Sessió informativa sobre l’Ordre TSF/223/2018 d’acreditació i adaptació de centres

Ahir va tenir lloc a la seu de la DGPS la sessió informativa sobre l’ORDRE TSF/223/2018, de 20 de desembre, de convocatòria per a l’acreditació d’entitats proveïdores de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública i per a la provisió de serveis socials de l’àmbit de protecció social.

Us en resumim el més destacat:
– L’ordre té tres fases diferenciades:

  1. Fase d’acreditació d’entitats
  2. Fase de provisió de serveis
  3. Fase de procediment especial d’adaptació de les entitats proveïdores de la xarxa de serveis socials d’atenció pública

– Les fases 1 i 2 afecten només als sectors de salut mental i discapacitat
– La fase 3 afecta a totes les entitats que tenen places concertades o de nou concert (no afecta doncs a: centres col·laboradors, centres privats, centres acreditats PEV ni centres de gestió delegada)
– La fase de procediment d’adaptació és OBLIGATÒRIA. (aquells centres que no la facin no veuran renovades les prorrogues)
–  El formulari cal presentar-lo a través del Canal empresa  (Vegeu enllaç al peu d’aquest comunicat)
– El termini de presentació acaba el 15 de gener.
– Recordeu que en l’àmbit de la gent gran cal presentar només el formulari de sol·licitut d’adaptació.
– Cal presentar una única so·licitut per entitat per a tots els serveis (una sol·licitut per NIF)
– Malgrat que per requeriment administratiu la resolució de per la qual s’otorgui l’adaptació té un termini màxim de resposta fins el 15 d’abril, el Departament vol accelerar aquest procés i que estigui resolt entre finals de gener i principis de febrer. En tot cas la resolució tindrà efectes 1 de gener de 2019.
– En el formulari, les entitats del sector de la gent gran com que només poden optar a l’adaptació, han d’indicar “no” en el punt “Assignació de places 2019” (malgrat això per un error en el formulari, en acabar apareix un missatge indicant que cal presentar un projecte per l’assignació de noves places. No fer cas d’aquest missatge).
– Les entitats que quedin adaptades tindran la provisió del mateix nombre de places o hores d’atenció que prestaven previ a l’adaptació. El preu i condicions amb que es prestava el servei seran, fins que es determini per una nova disposició normativa, invariables.
– Les entitats queden adaptades per a 5 anys amb una possible pròrroga de 5 anys més, tot esperant el que indiqui la normativa de concert social, en desenvolupament.
– El Departament justifica la necessitat d’aquest procés d’adaptació per evitar l’excessiva càrrega administrativa que suposa l’actual sistema de prorrogues anuals.
– El Departament té obert un correu de consultes per esclarir qualsevol dubte referent a l’Ordre i al procés d’adaptació: sggr.tsf@gencat.cat.

Us avancem que en breu el Departament presentarà instruccions amb novetats en el sistema de facturació, es passarà a facturar per graus reals atesos. Aquestes novetats també tenen per objectiu simplificar el sistema de facturació.
Trobareu al peu d’aquest comunicat la presentació complerta.

CERQUES PLACES?

Formulari d'informació

T'informem sense compromís

Accepto les condicions d’ús i la política de protecció de dades.