10/10/2019 – Confirmem l’increment del mòdul de grau II i algunes coses més

NOTA REFERENT A LA REUNIÓ MANTINGUDA EL DIA 9 D’OCTUBRE DE 2019 AMB EL DIRECTOR GENERAL DE PROTECCIÓ SOCIAL I LA SUBDIRECTORA GENERAL DE GESTIÓ DE RECURSOS

Els punts tractats en la reunió han estat:

1.   Revisió de la tarifa del Grau II de dependència

Ens han confirmat que el tant anunciat increment de tarifa del Grau II de dependència està a punt de publicar-se en el DOGC, possiblement la setmana vinent, mitjançant una Ordre del Departament, actualitzant la tarifa en un 5,88%, amb efectes retroactius a l’1 de gener de 2019.

Malgrat el Departament no ha pogut aconseguir la retroactivitat de l’augment a gener de 2018, sí que ha obtingut l’increment al doble de percentatge per a 2019 i així compensar la pèrdua. Per tant, l’increment de tarifa del 2,9% de 2018 es converteix en el 5,88% per al 2019. Així doncs, la tarifa passarà dels 1.651,84 € mensuals a 1.748,97 € mensuals, un increment de 97,13 €. Això suposa escurçar la diferència entre Grau II i Grau III quasi a la mitat.

És una bona notícia per al sector residencial de gent gran i ho agraïm a la Direcció General de Protecció Social.

2.   Previsions per als centres de dia

També us podem avançar que abans de final d’any hi haurà un increment de preu que no podem concretar però ens han assegurat què es produirà.

Us seguirem informant en la reunió prevista amb els centres de dia el proper 21 d’octubre, entre les 12.30 h i les 15.30 h, a l’auditori de PIMEC al carrer Viladomat 174 de Barcelona.

Esperem poder saludar-vos personalment i intercanviar informació i experiències.

3.   Residències que no han signat la pròrroga del concert de 2018

Hem tornat a plantejar la necessitat de donar una sortida a aquells centres que no han pogut signar la pròrroga de 2018 i, conseqüentment, tampoc han regularitzat la facturació de tot l’any 2018 en base al mòdul econòmic de l’any.

Hem recordat que això produeix un deute de la Generalitat cap a aquests centres (o potser a l’inrevés) i què s’ha de donar solució, doncs ja estem registrant algun cas en què la regularització de l’any 2018 surt a favor de la residència i la regularització del 1r. semestre de 2019 surt a favor de l’Administració i no es poden compensar els deutes.

D’altre banda, el fet de que hi hagi la majoria de centres que han regularitzat l’any 2018 i facturat diferències, i altres no, comporta a un greuge comparatiu.

Ens han dit que ho tornaran a revisar i veuran de solucionar-ho.

 4.   Situació dels centres col·laboradors

Davant de certs dubtes que ens ha plantejat algun associat, hem confirmat que els centres col·laboradors són centres acreditats pel sol fet de ser col·laboradors, què no han de passar cap altre acreditació i què podran passar-se al Concert Social en el moment que el Parlament aprovi la Llei d’Acció Social Concertada, què està en fase d’estudi pels tècnics del Departament. Llavors es produirà l’adaptació a la nova llei i passaran a concert social, a l’igual que els actuals centres concertats s’han adaptat a primers d’any 2019.

Fins que això succeeixi, no hi haurà cap canvi en la seva situació.

5.   Projecte d’Ordre de convocatòria per a l’acreditació d’entitats proveïdores de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública i per a la provisió de serveis socials de l’àmbit de protecció social mitjançant la gestió delegada.

En aquest punt hem d’aclarir què aquest projecte d’Ordre SOLAMENT afectarà a les entitats què vulguin optar a la gestió de centres públics. Situació en què cap a final d’any hi haurà 15 residències i 1 centre de dia.

Els actuals gestors, pel fet de gestionar centres de titularitat pública, ja estan acreditats. Si una entitat que no gestiona cap centre públic vol presentar-se a la concurrència per a obtenir la gestió, en aquest cas, un cop es publiqui l’Ordre esmentada, haurà d’obtenir l’acreditació que li donarà dret a participar-hi.

Ha de quedar clar què:

1.   Les entitats que actualment tenen concert de places estan acreditades i no els hi cal fer cap tràmit més.

2.   Les entitats col·laboradores estan en la mateixa situació d’acreditació.

3.   Les entitats acreditades PEVS tampoc han de fer cap altre tràmit.

4.   Les entitats gestores actualment de centres públics de gestió delegada, tampoc hauran de fer res.

5.   Solament les entitats que no son titulars de cap contracte de gestió delegada i, entenem, que mai ho han estat, són qui s’hauran d’acreditar en base a aquesta Ordre en projecte.

CERQUES PLACES?

Formulari d'informació

T'informem sense compromís

Accepto les condicions d’ús i la política de protecció de dades.