09/03/2020 – Nova informació Coronavirus

Us remetem les darreres novetats emeses pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies:

  1. S’ha creat una adreça de correu que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha habilitat per recollir i estar permanentment informats de qualsevol incidència que es produeixi als centres. L’enviament d’informació per aquest canal no eximeix del compliment del protocol d’actuació descrit al document: “Maneig a les Residències de casos en investigació, probables o confirmats de la COVID-19”.
    infocoronavirusresidencies@gencat.cat
  2. S’han publicat les “Recomanacions a residències per a la prevenció i protecció de la infecció pel COVID-19” (Aquests documents estan en revisió permanent, en funció de l’evolució i nova informació que es disposi de la malaltia. Recomanem per tant que aneu consultant freqüentment aquesta pàgina web.)
    http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/recomanacions-generals-residencies-prevencio-proteccio-covid-19.pdf
  3. Adjuntem una nota informativa del Departament dirigida als familiars de les persones residents

NOTA PER LES FAMÍLIES

CERQUES PLACES?

Formulari d'informació

T'informem sense compromís

Accepto les condicions d’ús i la política de protecció de dades.