06/05/2019 – Atenció: Proposta de BSiF de modificació de les ràtios de personal en centres residencials per a gent gran

Hi ha publicada a la web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies una consulta pública  prèvia a l’Ordre BSF/ /2019, de modificació dels criteris funcionals de ràtios de personal d’atenció directa nocturna i diürna i d’atenció indirecta a les residències assistides de gent gran.

Concretament les propostes són:
-Ampliació de la ràtio de personal d’atenció directa en una proporció persona / atès no inferior al 0,28.

-Pel que fa als auxiliars de gerontologia o equivalent, la ràtio de presència física ha de ser 1/15 en horari diürn, sens perjudici que en tot moment s’ha de garantir la presència física continuada.

-En horari nocturn,  l’atenció es garantirà amb una ràtio de presència física d’auxiliars de gerontologia de 1/35 i, en tot cas, caldrà garantir durant les 24 hores del dia la presència física continuada d’un mínim de dos professionals per atendre les necessitats de les persones usuàries del servei.

-També disposaran de personal d’atenció indirecta en una proporció persona/atès no inferior al 0,11 garantint que el còmput anual d’hores es distribueix uniformement i amb freqüència setmanal. Es considerarà personal d’atenció indirecta el de neteja en una proporció persona/atès no inferior a 0,040, el de cuina en una proporció persona/atès no inferior a 0,030, el de bugaderia en una proporció persona/atès no inferior a 0,024, manteniment, administració, direcció tècnica i la proporció de funcions d’altre personal que quedi acreditat, en una proporció persona/atès no inferior al 0,016, garantint un mínim de 10 h/setmanals de director, amb independència del nombre de residents.

Des d’ACAD estem analitzant les conseqüències econòmiques d’aquestes propostes així com l’adient resposta davant d’aquestes.

Al peu d’aquest comunicat trobareu l’enllaç a la consulta pública.

Modificació de ràtios de personal en residències de gent gran

CERQUES PLACES?

Formulari d'informació

T'informem sense compromís

Accepto les condicions d’ús i la política de protecció de dades.