06/03/2020 – IMPORTANT: Instruccions Coronavirus de la Direcció General de l’Autonomia Personal i la Discapacitat

Copiem instruccions que ens fa arribar la sra. Helena Miralles, Sub-directora General de Gestió de Recursos:

D‘acord amb el Procediment d’actuació enfront de casos d’infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2 elaborat per la Sub-direcció General de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, hi ha diversos materials de prevenció i protecció, tant per a les persones amb casos de sospita com per a les persones amb casos confirmats i per a professionals dels centres sanitaris i residencials d’ús obligatori o recomanat.

Després de constatar un ús creixent d’aquest material, així com problemes d’abastiment en el mercat, s’ha encarregat a l’Institut Català de la Salut l’inici dels procediments per tal realitzar una negociació i una eventual contractació centralitzada dels materials necessaris identificats al document adjunt, creat per la recollida de necessitats dels centres i establiments.

Per això, si hi esteu interessats, és imprescindible que empleneu i retorneu el document adjunt, creat per a la recollida de necessitats dels centres residencials, a fi i efecte de conèixer amb exactitud la realitat de cada centre. Sobretot, no modifiqueu el format de la fitxa que cal emplenar.

Aquesta informació l’haureu d’emplenar i remetre-la actualitzada, si és que hi ha hagut variació, cada dilluns i dijous a primera hora del matí, sobretot aquestes primeres setmanes, a l’adreça de correu: acad@associacioacad.cat. En funció de l’evolució de la situació s’allargarà o s’escurçarà el període de petició.

Els centres que hi estigueu interessats, una vegada rebuda la comanda us serà facturada en les condicions que s’hagin estipulat centralitzadament. Tingueu en compte que estareu fent una acceptació explicita en el moment de realitzar la tramesa d’aquesta informació.

L’objectiu global d’aquesta actuació és disposar d’una millor capacitat de negociació i compra, garantir una distribució en funció de les necessitats i prioritats que l’autoritat sanitària determini. Està previst que la distribució es realitzi per part dels proveïdors dels materials.

Cordialment,

Excel a omplir i enviar


Recordeu: enviar-lo els dilluns i dijous a primera hora del matí a acad@associacioacad.cat

CERQUES PLACES?

Formulari d'informació

T'informem sense compromís

Accepto les condicions d’ús i la política de protecció de dades.