05/06/2019 – Accions ACAD maig

Davant els recordatoris del Servei de Recursos Aliens que el concert social no admetrà dormitoris amb més de dos llits iniciem acció per fer-hi front i buscar un consens de solució.

+ INFO

Reunió amb Fundació Provea per tractar les accions que s'estan duent a terme com a conseqüència del manifest per aturar el maltractament de les persones grans.

+ INFO

En col•laboració amb UPIMIR, el 9 de maig mantenim reunió amb el gabinet del Síndic de Greuges per tractar temes de sector, entre ells l'arbitrarietat que patim els centres per part del Servei d'Inspecció.

Presentació d'al•legacions a la consulta pública prèvia de modificació dels criteris funcionals de ràtios de personal:
- Document íntegre
- Al•legació 1
- Al•legació 2
- Al•legació 3

Assistim a diversos actes de PIMEC:
- Comissió econòmico - fiscal.
- Comissió laboral
- Trobada networking
- Assistim, juntament amb altres patronals a una reunió per tractar de forma conjunta temes de sector: actualització de mòduls, consulta pública d'increment de ràtios i inspecció i sancions.

Ens dirigim a l 'Hble. Conseller per tractar tres temes d'urgència pel sector: pagament dels increments de mòduls compromesos, actualització de mòduls de residències i de mòduls de centre de dia.

+ INFO

- Assistim a la junta general de la FED
- Assistim a les reunions de negociació del VIII conveni col•lectiu.

COL•LABORADORS D'ACAD

CERQUES PLACES?

Formulari d'informació

T'informem sense compromís

Accepto les condicions d’ús i la política de protecció de dades.