01/03/2019 – Convocatòria de vaga pel 8 de març

Us informem hi ha anunciada una convocatòria de vaga general per part de 6 sindicats per al proper 8 de març de 2019, en diferents franges horàries.

Els motius coincidents a les convocatòries són el rebuig a la discriminació de les dones al mercat laboral, a la bretxa salarial i a la violència masclista.

Estem pendents de rebre l’ordre de serveis mínims preceptius que dicti el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. Us la farem arribar tan bon punt ens sigui comunicada.

Altres dades d’interès per les empreses davant la convocatòria:

Us recordem que no es pot sol·licitar als/les treballadors/es la seva intenció o no de secundar la vaga. Així mateix recordem que el/la treballador/a que secundi la vaga no pot ser substituït/da.

Quins conceptes es descompten a aquells treballadors que secundin la vaga:

  • Salari base i complements excepte el de puntualitat o similars.
  • Part proporcional de pagues extres.
  • Part proporcional del descans setmanal, sense afectar a festius anuals ni a vacances.

Efectes en les cotitzacions:
El treballador/a passa a una situació “d’alta especial” i per tant queda suspesa l’obligació de cotitzar tant la part de l’empresa com del treballador.
L’empresa ha de comunicar a la Seguretat Social la relació de treballadors els contractes dels quals hagin estat suspesos notificant la data de reincorporació.

Franges horàries de convocatòria:
Cada sindicat proposa diferents franges horàries, us en traslladem les coincidents:

  • La vaga convocada serà de dues hores en cadascun dels torns de treball del dia 8 de març de l’any en curs;
  • Per a les jornades partides i per a les jornades continuades en torn de matí, la vaga serà de les 12 hores a les 14 hores;
  • Per a les jornades continuades en torn de tarda, la vaga serà de les 16.00 hores a les 18.00 hores;
  • Per a les jornades continuades en torn de nit, la vaga es farà durant les dues primeres hores del torn nocturn que comenci en la jornada del dia 8.

Alguns sindicats proposen vaga continuada de 24 hores.

CERQUES PLACES?

Formulari d'informació

T'informem sense compromís

Accepto les condicions d’ús i la política de protecció de dades.